Cardiau Cyfarch Cymraeg

Croeso i Pili Pala – cartref Cardiau Cyfarch Cymraeg penigamp, lliwgar a disglair. Mae gennym gardiau ar gyfer pob achlysur, o fabi newydd i ben-blwydd, o Ddydd Gŵyl Dewi i gardiau cydymdeimlo.

Cardiau Cyfarch ydy’r ffurf wreiddiol o gyfarch ar gyfryngau cymdeithasol. A rŵan gallwch ddangos eich bod yn meddwl am rywun yn eich hoff iaith hefyd!

N

Cyfieithiadau Saesneg

N

Siopwch ar-lein

N

Cludiant am ddim yn y DU

N

Dros 100 o ddyluniadau

Siopwch heddiw

Gallwch brynu cardiau cyfarch Cymraeg Pili Pala ar-lein heddiw.  Mae gennym hefyd lawer o stocwyr annibynnol ar draws Cymru.

Ymholiadau Masnachu

Os ydych yn adwerthwr cardiau cyfarch a chyda diddordeb mewn stocio ein cardiau, cysylltwch gyda’n rhiant gwmni, Davora Ltd.